Fortyndere

Hempel Fortynder | Køb kvalitets fortynder online | bnfarver.dk

Fortyndere til diverse bådmaling og lakker finder du under denne kategori!

Hempel malinger bliver produceret og leveret på en sådan måde, at fortynding sædvanligvis ikke vil være nødvendig , såfremt malingen er korrekt blandet/rørt op. Imidlertid, hvis malingen påføres i lav lagtykkelse eller hvis malinger er blevet for tyk, f eks ved lave temperaturer, kan den Hempel Thinner der er angivet på produktdatabladet tilsættes for at opnå egnede påføringsegenskaber. Generelt bør fortynding holdes på et minimum, da kvaliteten af malingsarbejdet vil blive påvirket af for megen fortynding. Hvis malingsarbejdet skal foregå ved høje temperaturer (luft og/eller stål) kan det undtagelsesvist være nødvendigt med fortynding ud over de grænser, der er nævnt på produktdatabladet for at undgå støv- og tørsprøjtning og dårlig filmdannelse. Hempel`s fortyndere er sammensat således, at der til de forskrevne anvendelser opnås de bedste resultater med hensyn til strygbarhed, sprøjteegenskaber etc. I nogle tilfælde kan almindelige handelsvarer anvendes som erstatning. Da sådanne produkter ikke er under Hempel`s kontrol, falder dette imidlertid uden for vores ansvarsområde. For hvert job skal det respektive produktdatablad konsulteres og -når relevant- påføringsvejledningen. Med hensyn til værktøjsrengøring henvises til bemærkninger på produktdatabladets side 2.  Ved lagring, bør man undgå eksponering for luft og temperaturudsving. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på 5-35 grader.

Hempel Thinner 808 Transparant er en fortynder til Hempel`s bundmalinger, Non Slip Deck Coating samt fortynder til sprøjtepåføring af 1-komponent emaljer.

Hempel Thinner 811 Transparant er en fortynder og værktøjsrens til Hempel`s 1-komponent grundere, emaljer og lakker. Indeholder 0,75 l.

Hempel Thinner 845 Transparant er en fortynder til alle epoxy-baserede produkter. F eks. til Hempels Light Primer kan den både bruges som fortynder og værktøjsrengøring. Til Hempel`s High Protect kan den udelukkende benyttes som værktøjsrengøring. 

Hempel Thinner 851 Transparant er en fortynder til penselpåføring af Polygloss og Diamond Varnish. Den kan desuden bruges til sprøjtepåføring og værktøjsrengøring til Hempel`s 2-komponente polyurethan emaljer og -lakker. 

Hempel Thinner 871 Transparant er en fortynder til penselpåføring af Polygloss og Diamond Varnish. Produktet kan desuden bruges som værktøjsrens til Hempel`s 2-komponente toplak og lak. Til proffessionel sprøjtemaling ved temperaturer over 30 grader.

Hempel Degreaser Transparant er et anerkendt og effektivt rengørings og affedtningsmiddel til fjerne olie og voks.

Aktive filtre

keyboard_arrow_up